Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 3-cü albom
Nisə Qasımova
Çahargah təsnifi (1971)
B.Salahovun rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Bayatı-Şiraz təsnifi (1974)
B.Salahovun rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
   
 
 

 

Yuxarı