Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 3-cü albom
Mələkxanım Əyyubova
Bayatı-Şiraz (2004)
Ə.Bakıxanov adına xalq çalğı alətləri ansamblı
M.Müslümov (tar)
F.Dadaşov (kamança)
Loading the player...
   
   
 
 

 

Yuxarı