Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 3-cü albom
Fatma Mehrəliyeva
Kəsmə Şikəstə (1963)
Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
Şahnaz (1957)
Ə.Bakıxanovun rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
Ə.Hüseynov (tar)
M.Novruzov (kamança)
Loading the player...
   
Mirzə-Hüseyn Segahı (1963)
B.Mansurovun rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
B.Mansurov (tar)
H.Mirzəliyev (kamança)
Loading the player...
   
Qarabağ şikəstəsi
Ə.Bakıxanovun rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
Loading the player...
   
 
 

 

Yuxarı