Muğam sənəti / Muğam antologiyası / Azərbaycan xanəndələri. 3-cü albom
Nəzakət Məmmədova
Rast (1974)
B.Salahovun rəhbərliyi ilə
xalq çalğı alətləri ansamblı
A.Abdullayev (tar)
N.Əsədullayev (kamança)
Loading the player...
   
   
 
 

 

Yuxarı