Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Gəraylı
Gəraylı
Aşıq Ələsgər. "MƏN"


Gözəl, sana məlum olsun,
Həsrətindən yanıram mən.
Ala gözlər süzüləndə,
Canımdan usanıram mən.


Hansı dağın maralısan?
Hayıf, bizdən aralısan!
Sən də yardan yaralısan,
Duruşundan qanıram mən.


Mənim adım Ələsgərdi,
Dərdim dillərdə dəftərdi.
Xalların dürrü gövhərdi,
Sərrafıyam, tanıram mən.


 

Qiraətçi: Səməndər Rzayev.
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı