Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Gəraylı
Gəraylı
Aşıq Şəmşir. "BİRDİ"


Dava günü mərd iyidə
Bərk də birdi, boş da birdi.
Günün yaxşı keçən zaman
Yay da birdi, qış da birdi.

Hər mətləbi tez qanana,
Mənasını düz qanana,
İşarədən söz qanana,
Göz də birdi, qaş da birdi.

Düçar olsan pis üzlərə,
Sən də bəd ol bəd gözlərə,
Hesabını bilməzlərə
Üç də birdi, beş də birdi.

Dost adını anmayana,
El halına yanmayana,
Bal ləzzətin qanmayana,
Şor da birdi, aş da birdi.

Çox demə, mətləb uzana,
Rəhmət nəsihət yazana.
Nabələdə, yol azana
Dağ da birdi, daş da birdi.

Şəmşir, sənin toxdu gözün,
Onun üçün gülər üzün,
Sadə danış, keçsin sözün,
Zor da birdi, xoş da birdi.


 

"Sallama gəraylı" havası. İfa edir: Əhliman Rəhimov
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı