Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Gəraylı
Gəraylı
Aşıq Mikayıl Azaflı. "MƏNİM DÜNYAM"


Bir dünyamın dünyasıdı,
Mənim dünyam, mənim dünyam.
Yanar eşqin ziyasıdı,
Mənim dünyam, mənim dünyam.

Ülvi-ülvi ülviyyətdi,
Mətin-mətin mətanətdi,
Mehri-mehri məhəbbətdi,
Mənim dünyam, mənim dünyam.

Min mənalı bayatımdı,
Yerim, göyüm, hər qatımdı,
Ömür-ömür həyatımdı,
Mənim dünyam, mənim dünyam.

Öz vətənim, öz dinimdi,
Öz məkanım, öz elimdi,
Öz türkümdür, öz dilimdi,
Mənim dünyam, mənim dünyam.

Azaflıynan qoşa səni,
Toxunmaynan daşa səni,
Mən ölsəm də, yaşa səni,
Mənim dünyam, mənim dünyam.

 

İfa edir: Aşıq Mikayıl Azaflı
Loading the player...

 

İfa edir: Aşıq Zülfiyyə İbadova
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı