Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Gəraylı
Gəraylı
Aşıq Mikayıl Azaflı. "MƏNİ"


Ağır ellər aşığıyam,
İstər yaxşı, yaman məni.
Özüm ölsəm, sözüm ölməz,
Saxlar əsr, zaman məni.

Sənətkaram, söz bağıyam,
Min mənanın bulağıyam.
Qəm dağında Qaf dağıyam,
Bürüyüb qar, duman məni.

Yaşayanlar tez qocalar,
Yaşamayan cavan qalar.
Azaflını yada salar,
Mehriban dost, güman məni.

 

Baş sarıtel
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı