Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Gəraylı
Gəraylı
Aşıq Mirzə Bilal. "DÜŞÜB MİLLƏT ARASINA"


Bu ədavət nədir, balam,
Düşüb millət arasına?
Dedi-qodu, qeybət, yalan
Düşüb millət arasına.

Qan-qan deyən, insafa gəl,
Nəyə lazım silah-səngər.
Köhnə bəla, təzə əngəl
Düşüb millət arasına.

Yaxşı bilir bütün mahal,
Keçsin deyə bu ağır hal
Saz götürüb Aşıq Bilal,
Düşüb millət arasına.


 

İfa edir: Ağamurad Şirvanlı

Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı