Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Gəraylı
Gəraylı
Aşıq İmran. "BACI"

 

"Orta müxəmməs" havası. İfa edir: Aşıq İmran
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı