Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Gəraylı
Gəraylı
Bəhmən Vətənoğlu. "OLMAYAYDI"


Ürəyimdən nələr keçdi,
Kaş ki, nələr olmayaydı,
İnsan oğlu bu dünyaya,
Gəldi-gedər olmayaydı.


Əfsanəsi dildə qalan,
Əvvəl gerçək, axır yalan.
Gödək ömrü yola salan,
Qərinələr olmayaydı.


Yazıq Bəhmən, çəkmə hicran,
Keçər dövran yaxşı-yaman,
Dostu-dostdan ayrı salan,
Dəqiqələr olmayaydı.


 

"İbrahimi" havası. İfa edir: Nurəddin Qasımlı.
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı