Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Gəraylı
Gəraylı
Aşıq Abbas Tufarqanlı. "OLMAZ"


Bir gözәl oxladı mәni,
Belә әbrü kaman olmaz.
Göydәn һuri-mәlәk ensə,
Onun kimi qılman olmaz.

Kabab yanar közü ilә,
Danış yarın özü ilә,
Müxәnnәslər sözü ilә,
Yar һa yardan, yaman olmaz.

Aşıq Abbas yana-yana,
Yandı bağrım, döndü qana,
Bir namә yaz Tufarqana,
Daһa sәndәn aman olmaz.


 

"Bilal şəşəngi" havası. İfa edir: Aşıq Abbas Musaxanoğlu.
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı