Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Gəraylı
Gəraylı
Aşıq Mirzə Bilal. "ÖLDÜRDÜ"
1-ci variant


Məni bir qələm qaşlının
Nazı öldürdü-öldürdü.
Çiyni xurmayı saçlının
Sözü öldürdü-öldürdü.

Ağ əllərə hana yaxdı,
Zülfünü boynuma taxdı,
Naz eləyib mənə baxdı,
Gözü öldürdü-öldürdü.

Yar başına dolanmazdım,
Eşq oduna qalanmazdım,
Əğyar olsaydı, yanmazdım,
Özü öldürdü-öldürdü.

Dəryalarda olar ada,
Mənə gəlsin yardan qada,
Bilalı yar, bir də bada,
Düzü öldürdü-öldürdü.


2-ci variant


Məni bir qələm qaşlının
Nazı yandırdı-yandırdı.
Çiyni xurmayı saçlının
Gözü yandırdı-yandırdı.

Ağ əllərə həna yaxdı,
Sandım belə sona yoxdu,
Naz eylədi mənə baxdı,
Nazı yandırdı-yandırdı.

Bada getdi əziyyətim,
Faydası yox nəsiyyətin,
Bilalı bu məhəbbətin
Özü yandırdı-yandırdı.

 

İfa edir: Aşıq Əli Tapdıqoğlu.
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı