Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Gəraylı
Gəraylı
Aşıq Alı. "GÖZLƏRƏM SƏNİ"


Kimsən gedən, boyu bəstə,
Bilincə gözlərəm səni.
Dayanaram yolun üstə,
Gəlincə gözlərəm səni.

Şəbnəm üstə aydın izin,
Mehman mənəm – diyar sizin,
Sürünərəm dizin-dizin,
Yolunca gözlərəm səni!

Gözün şəhla, kiprik oxdu,
Köçən köçür görən yoxdu,
Darıxmaram, səbrim çoxdu,
Ölüncə gözlərəm səni.

Alıyam, həsrət çəkərəm,
Qəm çəkərəm, dərd çəkərəm,
Dəryaya qan-yaş tökərəm,
Dolunca gözlərəm səni!


 

İfa edir: Aşıq Sayad.
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı