Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Qoşma
Qoşma
Aşıq Nəcəf Əlimərdanlı. "QADASIN ALDIĞIM"


Kənar gəzmə, yar, otağa qədəm bas,
Asta-asta gəl, qadasın aldığım!
İnsaf eylə, məhəbbəti unutma,
Kəsmə bizdən yol, qadasın aldığım!

Axtarıb Nəcəfi eyləsin soraq,
Ələ düşməz azad dövran, bu növraq.
Sönməz nurdan gələn belə bir çıraq,
Tarix boyu bil, qadasın aldığım!


İfa edir: Aşıq Əkbər Cəfərov
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı