Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Qoşma
Qoşma
Zəlimxan Yaqub. "GEDİRƏM"


"Aşıq Hüseyn Saraclı" dastan-romanından parça


Yığılın başıma dost olanlarım, 
Oxudun üstümdə Quran, gedirəm. 
Fitnəkar olmadım, evlər yıxmadım, 
Aparıb əxrətə iman, gedirəm. 

Ayrılıq sinəmi yandırdı, yaxdı, 
Fələk məni tərki-vətən buraxdı, 
Deyirlər cənnətlə cəhənnəm haqdı, 
Görmədim ədalət, divan gedirəm. 


Canım qurban mərd iyidin mərdinə, 
Yaralar sinəmdə sızıldar yenə, 
Ağacanın pünhan olan dərdinə, 
Olmadı fələkdən dərman, gedirəm. 
İfa edir: Roman Azaflı
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı