Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Qoşma
Qoşma
Mirzə Bilal. "OLUBDUR"


Bu dünya mülkündə, qədim zamanda,
Neçə-neçə nahaq qanlar olubdur.
Vətəni uğrunda canından keçən,
Babək kimi qəhrəmanlar olubdur.


Süleyman başına qoyan təki tac,
Balıqdan dəryada istədi xərac,
Pir olmuş, olmaz o padşaha möhtac,
Neçə belə Süleymanlar olubdur.


İsgəndər at sürdü şimala-şərqə,
Göz dağı çəkdirdi cənuba-qərbə,
Beş arşın kəfənlə qoyuldu qəbrə,
Bilal, belə çox xəqanlar olubdur.


İfa edir: Aşıq Ağamurad Şirvanlı
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı