Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Qoşma
Qoşma
Mirzə Bilal. "GƏLMƏDİ"


Yenə bahar gəldi, növbahar oldu,
Niyə mənim şux baharım gəlmədi?
Hərə xürrəm oldu öz yuvasında,
Gözlərim yoldadı, yarım gəlmədi.


Onunla mənalı keçirdi günüm,
Ürəyim açılmır, de necə, gülüm?
Artıb bülənd olub göylərə ünüm,
Can sirdaşım, xiridarım gəlmədi.


Fərhad Şirin üçün dağları çapdı,
Sənan yar yolunda qalalar yapdı,
Hamı istəyini aradı, tapdı,
Nədən o xoş rüzigarım gəlmədi?


Aşıq Bilal, göz yaşlarım selləndi,
Muncuq kimi gözlərimdə gülləndi,
Bir ah çəkdim, dilsiz daşlar dilləndi,
Xoş günümdə səbəbkarım gəlmədi.


İfa edir: Vəfa Rzayeva
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı