Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Qoşma
Qoşma
Aşıq Ələsgər. "YAZIQ"


O qəmli könlünü, müşkül halını
Düşünən də yazıq, bilən də yazıq!
Ağlasan, ağlaram mən səndən bеtər,
Dağladın sinəmi güləndə, yazıq!

Bir mərdi sеvəydin, sirdaş olaydın,
Könlün istəyənə pеşkaş olaydın.
Ya da quruyaydın, bir daş olaydın,
Bəzənib bu еvə gələndə, yazıq!

Ələsgər durarmı mətah satmasa,
İyid sarsıyarmı baxtı yatmasa?!
İki könül bir-birini tutmasa,
Alan da yazıqdı, gələn də yazıq!

 

Qiraətçi: Səməndər Rzayev (Azərbaycan radiosunun “Bulaq” verilişindən)
Loading the player...

 

İfa edir: Mehdi Məsumov. "Ağır Şərili" havası
Loading the player...

 

Qiraətçi: Ağalar Bayram
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı