Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Qoşma
Qoşma
Aşıq Günyaz Nəzirli. "BİR GÖZƏLİN SIĞAL ÇƏKİB TELİNƏ"


Yay oldumu bir yaylaqda olasan,
Narın-narın yağış səpə, çən gələ.
Kəkotunu gül qarışıq yolasan,
Kef çəkməyə yar-yoldaşın tən gələ.


Dolça qırmaz bulaqların buzunu,
Yedizdirər sənə əmlik quzunu,
Kəm eyləmə bozartmanın duzunu,
Baxan varmı heç qaşığa, çəngələ.


Bir gözəlin sığal çəkib telinə,
Gül-çiçəkdən kəmər bağla belinə,
Yolun düşsə obasına, elinə,
Kündə kəsə, qonaq edə xəngələ.


Öyrənəsən ovçuluğun çəmini,
Ürküdəsən kəkliklərin cəmini,
Unutdura bu dünyanın qəmini,
Gecələrin gündüzündən şən gələ.


Kamandar da həzin-həzin oxuya,
Aşıq görən göz gedərmi yuxuya,
Hər tərəfdən dağ havası qoxuya,
Bəlkə Günyaz dirsəklənib dincələ.

 

"Gilənar" havası. İfa edir: Murad Niyazlı
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı