Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Qoşma
Qoşma
Zəlimxan Yaqub. "ÇƏKƏR"


Görüş var, bir ömrü versən də azdır,
Görüş var, getməyə adam can çəkər.
Görüş var, şadlığı sığmır illərə,
Görüş var, fərəhi bircə an çəkər.


Yaşasan ən şirin arzuyla, kamla,
Sevincin sel olar, dərdinsə damla.
Ürəkdən verilən xoş bir salamla
Əli əl isidər, qanı qan çəkər.


Ayrılıq həyatda hər şeydən çətin,
Min bir əzabı var bir məhəbbətin,
Gəlməsən yandırar məni həsrətin,
Gələrsən, nazını Zəlimxan çəkər.


İfa edir: Aşıq Xanlar
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı