Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Qoşma
Qoşma
Aşıq Ələsgər. "DÜRDANƏNİ SƏNGİ-SİYAH İÇİNDƏ"


Dürdanəni səngi-siyah içində
Həsrət gözüm görən kimi tanıdı.
Könül bivəfadı, hеç salmır yada,
Göz doymur, gözünün mеhribanıdı.

Yanaqları güldü, olubdu xəndan,
Cismidə mələkdi, nəsildə – insan.
Simi-zənəxdandı, mirvari-dəndan,
İnnabi ləbləri can dərmanıdı.

Adım Ələsgərdi, əslim Göyçəli,
Ələst aləmində dеmişəm “bəli!”.
Həm aşiqəm, həm dərvişəm, həm dəli,
Canım gözəllərin yol qurbanıdı.

 

"Güllü qafiyə". İfa edir: Aşıq Şəmşir
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı